1470399607_Illustration.png

Montering av träpanelhus

Träpanelhus, vilka säkert kan kallas som lätta träkarkassystem. Sådana system består av en träram, som innefattar sköldartade komponenter (oftast är de orienterade spånskivor (OSB) eller fuktresistenta spånskivor), som är skruvade till ramen.

1470399656_Branding.png

Utarbetning av kostnadskalkyler för byggnation

Beräkning av projekterings- och byggkostnader i steg och i helhet.

1470399667_Newsletter.png

Komplementära tjänster

Olika bygg- och utvecklingstjänster tillgodoser dina behov.

1470399671_SEO.png

Montering på skivor av massivt trä eller CLT

CLT (Cross Laminated Timber) är en industriellt producerad panel av flerskiktat massivt trä, bestående av dem vid produktionsförloppet i planet limmade vinkelräta plankor – därmed erhåller man hög strukturell hållfasthet och stabilitet.

1470399674_App_Development.png

Enskilda byggnadsarbeten

Utbyggnad av fundament Takkonstruktion Kommunikationskonstruktion Betongarbeten Reparation och efterbehandling.

HÖGA STANDARDER, KLARA LÖSNINGAR